Club gedragregels

GEDRAGSREGELS S.V. Wieringerwaard

Lichamelijk of verbaal geweld, wangedrag of uitingen van discriminatie worden niet getolereerd
Er zijn geen vormen van vernieling of diefstal
Gedraag je altijd en overal sportief
Spreek elkaar aan op het gedrag
Geef het goede voorbeeld
Ik ben zuinig op jouw spullen. Ben jij dat ook op die van mij?
Afspraak is afspraak!
Houd je aan de spel- én clubregels
Accepteer beslissingen die genomen zijn
Behandel iedereen altijd en overal zoals je zelf behandeld wilt worden:
RESPECT is een werkwoord!

Het bestuur behoudt zich het recht voor om maatregelen van de KNVB of NHV met eigen maatregelen te verhogen.