Informatiepagina S.V. Wieringerwaard

SV Wieringerwaard in corona tijd.

2020…. Een telefoon is niet meer weg te denken, whats app is zo’n beetje het standaard communicatiemiddel geworden. We kunnen op de maan een zandkorrel onderscheiden, auto’s rijden uit zichzelf. Maar de medische wetenschap staat voor een mysterie…
Het covid-19 virus wordt in december 2019 in de Chinese stad Wuhan vastgesteld.
3 Maanden later wordt de uitbraak erkend als een pandemie, wat resulteert in stilstand van het maatschappelijk leven in een groot deel van de wereld.
Ook alle amateurvoetbalclubs liggen stil, maar voor hoe lang…..
Op 31 maart komt de KNVB met het nieuws dat de competities niet meer hervat worden.

Maar hoe zat het ook alweer bij SV Wieringerwaard, de vereniging bestaat 100 jaar in 2020!
Maanden voorbereiding zijn voorafgegaan door een jubileumcommissie.
Een geweldige veiling bracht een hoop geld op, waarmee het jubileumjaar grotendeels bekostigd zou worden. 1 februari was er een reünie met aansluitend een receptie voor iedereen die de club een warm hart toedraagt. Ook dit was een geslaagde avond met een heerlijke maaltijd van lokale catering Siesom.
De voorbereidingen voor de vrijwilligersmiddag op 30 mei en het grote club feest op 31 mei waren nog in volle gang, toen het teleurstellende nieuws kwam.
Alles moest gecanceld worden i.v.m. de maatregelen van het RIVM.
Dan komt er op 2 april nog een harde klap, voor zijn familie maar ook voor het voetbal;
erelid Rinus van Dompselaar komt op 77 jarige leeftijd te overlijden.
Op de rouwkaart wordt benadrukt dat vanwege het protocol, de uitvaart in de grootst mogelijke beslotenheid en intimiteit moet plaatsvinden.
Om Rinus zijn laatste eer te bewijzen wordt er besloten een erehaag door het dorp te vormen.

Vanwege het 100-jarig bestaan is er behoorlijk wat drankvoorraad in huis, wat schade gaat opleveren indien de maatregelen langer van kracht blijven.
Gelukkig stelt Heineken zich coulant op en kunnen alle fusten welke de THT passeren gratis omgeruild worden. De flessen Jillz worden gelukkig voor een zacht prijsje overgenomen door leden.
Ondertussen gaat het onderhoud aan het complex gewoon door, en zijn onze bekende vrijwilligers dagelijks op de club te zien en te horen.
Dan komt er een versoepeling; vanaf 29 april mag er weer getraind worden voor kinderen t/m 12 jaar en jeugd 13 t/m 18. Er dient een plan van aanpak opgesteld worden, wanneer deze door afdeling vitaliteit van de gemeente goedgekeurd wordt, mag er weer getraind worden.
Deze wordt snel opgemaakt en verstuurd, waarna de gemeente toestemming geeft om te mogen trainen. Met de nodige aanpassingen en voorwaarden wordt er op 30 april voor de eerste keer weer getraind. NH nieuws bezoekt de club om een leuk item te maken.

Op 11 mei wordt er bekend gesteld dat de senioren ook weer mogen trainen.
Helaas mag de kantine pas weer op 1 juli open en zijn evenementen tot 1 september verboden.
Laten we met z’n allen hopen dat de 1,5 mtr samenleving in september weer voorbij is en dat we dan allemaal nog steeds gezond en sportief zijn.
Voor nu is de zomerstop aangebroken, op donderdag 11 juni is er voor de laatste maal getraind. De velden zullen in onderhoud gaan en er hopelijk weer fris bij liggen in september.

Ik wil de jubileumcommissie bedanken voor al hun voorbereidingen voor het 100-jarig bestaan en laten we hopen dat we de festiviteiten op een later moment kunnen inhalen.
Verder wil ik ook al onze vrijwilligers (wat er echt een hoop zijn ) bedanken voor wat ze doen voor onze gezellige club.
Ik had me als voorzitter een ander eerste jaar voorgesteld, maar ben evengoed trots hoe we als kleine club met elkaar omgaan en wat we voor elkaar over hebben.

Roy vd Sangen
Voorzitter

JAARVERGADERING SV WIERINGERWAARD MAANDAG 28 SEPTEMBER 2020

De SV Wieringerwaard nodigt haar leden uit tot het bijwonen van de jaarvergadering op maandag 28 september a.s. in ons clubhuis, aanvang 20.00 uur.

AGENDA:            1.            Opening

 1. Mededelingen en ingekomen stukken
 2. Vaststellen notulen vergadering 9 september 2019
 3. Jaarverslag secretaris
 4. Jaarverslag penningmeester
 5. Vaststellen begroting
 6. Vaststellen contributies
 7. Verslag kascommissie
 8. Verkiezing kascommissie
 9. Jaarverslag handbal
 10. Jaarverslag jeugd
 11. Teamindelingen en aanvangstijden teams
 12. Verkiezing bestuursleden:

Aftr./herkiesbaar:  –

Aftredend en niet herkiesbaar:  Hans Nieuwenhuizen

Kandidaat penningmeester: –

 1. Accommodatie en toekomstige ontwikkelingen
 2. Kantine
 3. 100 – jarig bestaan S.V. Wieringerwaard
 4. Rondvraag
 5. Sluiting

 

De notulen van voorgaande jaarvergadering liggen een half uur vóór aanvang van de jaarvergadering ter inzage in de kantine.

de secretaris

 

 

Sportpark S.V. Wieringerwaard

Sportlaan 54

1766 JR Wieringerwaard

Tel: 0224 – 221554

Hoofdbestuur S.V.Wieringerwaard
Voorzitter Roy van der Sangen 06-51066488 voorzitter@svwieringerwaard.nl
Secretaris Bas Dijkshoorn 06-16598365 secretaris@svwieringerwaard.nl
Penningmeester Hans Nieuwenhuizen 223919 penningmeester@svwieringerwaard.nl
Wedstrijdsecretaris SR Michel van der Wardt 06-47782714 wedstrijdsecretaris@svwieringerwaard.nl
Coördinator Handbal Kim de Vries 0629290845 wieringerwaard@handbal.nl
Kantine zaken Algemeen Arjan Schenk 06-53681071 kantine@svwieringerwaard.nl
Accommodatie Ruud Groot 06-55554808 accomodatie@svwieringerwaard.nl
Consul Velden Wim Groot 06-53744490  
PR / Reclame Borden Anne Boot 06-25076758  
Kantinezaken
Lid Kantine Commissie Chantal Bouwmeester 06-41280007  
Lid Kantine Commissie Ingmar Hoogeveen 06-52737377  
Lid Kantine Commissie Mathijs Wonder 06-57378002  
Trainers & Begeleiders
Trainer senioren Jack Vledder 06 – 51803710  
Begeleider 1e Hans Kater 06-51301695  
Begeleider 2e Luuk van Zoonen 06-25234955  
Begeleider 3e Bram van Woerkom 06-18991379  
  Roy Aikema 06-83794436  
Begeleider 4e Bas Dijkshoorn 06-16598365  

 

Multimedia

Wilt u via Twitter op de hoogte blijven van het laatste nieuws van uw favoriete club, volg ons @vvWWaard !!

Top